שיאי קבוצה

שיאי אחוזי קליעה מהשדה

  •  72.12  אחוז מהשדה – עונת 2006, מחזור 22 נגד נהריה בחוץ
  •  63.14  אחוז מהשדה – עונת 1989, משחק מספר 1 נגד מכבי ת"א בחוץ
  •  61.12  אחוז מהשדה – עונת 1995, משחק מספר 3 נגד מכבי ת"א בחוץ